pár slov o mně

Jarmila Paclová absolvovala studium klavíru u prof. Marty Toaderové a příčnou flétnu u prof. Marcely Šindelové na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Pro své další studium si vybrala rakouskou Universität für Musik und darstellende Kunst v Grazu (2004 – dosud). V roce 2007 ukončila bakalářské studium v klavírní třídě prof. Waltra Groppenbergera a flétnové prof. Wolfganga Strassniga. Magisterské studium úspěšně ukončila v loňském roce v klavírní třídě prof. Annamária Bodoky-Krause.

Během studia na této universitě projevila hlubší zájem o starou hudbu. Od roku 2007 se věnuje hře na barokní příčnou flétnu u prof. Sandry Koppensteiner a cembalo, nejprve u prof. Konstanze Rieckh, o rok později ve třídě prof. Evy Maria Pollerus a prof. Michaela Hella v rámci bakalářského studia Alte Musik und Aufführungspraxis, které úspěšně ukončila v roce 2011 a dále pokračuje v magisterském studijním oboru u prof. Michaela Hella. Od roku 2009 se zabývá také hrou na kladívkový klavír (prof. Katharina Olivia Brand) a varhany (prof. Wolfgang Riegler-Sontacchi). 

Pravidelně se účastnila řady interpretačních kurzů příčné flétny u předních českých i zahraničních flétnistů a pedagogů. V oblasti hry na klavír získala další zkušenosti na mnoha mezinárodních mistrovských kurzech u renomovaných interpretů a lektorů jako např. Alena Vlasáková, Milan Langer, Jiří Jiraský, Pierre Jasmin, Avo Kouyoumdijan, Jussi Siirala, Peep Lassmann, Aldis Liepinš, Einar Steen-Noekleberg, Andreas Bach, Malcolm Bilson (kladívkový klavír).

Hru na barokní nástroje si obohatila na mezinárodních interpretačních kurzech barokní hudby, obor cembalo (Helmut Frank), obor barokní příčná flétna (Jana Semerádová, Nancy Haden), kurzy středověké hudby (Stefan Morent), renesanční hudby a diminuční techniky (Sergio Palestracci, Jean Tubéry), hudby raného baroka, obor zobcová flétna (Siri Rovatkay-Sohns), barokní jevištní gestiky (Scharon Weller).

Pravidelně vystupuje jako sólistka i komorní hráčka v České republice, Rakousku, Anglii. Její repertoár sahá od autentické interpretace staré hudby až k soudobé hudbě, kterou nadšeně představuje spolu s dalšími hudebníky na různých projektech. V roce 2007 předvedla Klavírní koncert A. Webberna op. 10 se studentským komorním orchestrem univerzity v rámci „Dnů Nové hudby“ v Grazu. Tamtéž spoluúčinkovala v loňském roce na premiéře skladby rakouského skladatele Thomase Thurnhera pro recitátorku, sbor, housle a cembalo s názvem „Die Meditationen von San Giulio“ (2010).

Během studia se úspěšně účastnila soutěží v oboru klavír (Prag Junior Note, Carl Dietters z Diettersdorf ve Vidnavě, soutěž konzervatoří), cembalo (Soutěž Johanna Heinricha Schmelzera v rakouském Melku), příčná flétna a komorní hra (Dietters z Diettersdorf
ve Vidnavě).

Podílela se na vydání JUBILAEUM 2000 – CD ZUŠ B. Martinů v Havířově, vytvořila nahrávky pro rakouský rozhlas ORF a Radio Helsinki. V roce 2010 vydala svou publikaci v německém jazyce Leoš Janáček, Porträt des Komponisten, Aspekte seiner Persönlichkeit in seinem Klavierschaffen. Fragment des Werkes: “Von der Straße 1. X. 1905”, Dr. Müller, Saarbrücken.

Vedle studia se intenzivně věnuje pedagogické činnosti.

 

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode